Baccarat, även kallat Punto Banco, är ett av världens mest populära casinospel. Spelet går ut på att gissa vilken hand som kommer att vinna – spelarens eller bankens. Man kan även gissa på att det blir oavgjort. Denna artikel tar upp allt du behöver veta för att strategiskt spela baccarat. Här listas tre populära och beprövade strategier samt grundläggande information om spelet.

Att tänka på när du spelar baccarat

Innan du sätter igång och satsar allt på en strategi är det viktigt att du skaffar dig en grundläggande förståelse för spelet och dess regler. Baccarat är ett hasardspel vilket innebär att det är slumpen som avgör. Detta innebär dock inte att det inte finns strategier att följa. Tvärtom, detta spel spelas bäst med en strategi.

  • Baccarat är ett av världens mest populära casinospel.
  • Baccarat kallas även Punto Banco.
  • Baccarat är ett hasardspel.
  • Baccarat bör spelas med en strategi.

I baccarat jämförs spelarens hand mot bankens hand. Den hand som kommer närmast summan 9 vinner. Varje hand består av minst två kort och max tre kort. Kortens värde avgör handens värde. Ess, kung, dam, knekt och tior är värda noll poäng. Övriga kort är värda sitt värde (exempelvis är en fyra är värd fyra poäng).

Handens värde måste alltid vara ensiffrigt, så om summan av korten överstiger nio så tar man bort den första siffran. Detta innebär till exempel att om den totala summan är 12 är handens värde 2. Spelaren och banken får alltid två kort. Det tredje kortet delas ut till spelaren om dess hand har ett värde 0–5 och bankens hand är lägre än 8.

  • Spelarens hand mot bankens hand.
  • Man kan gissa på tre utfall; 1. Spelarens hand vinner 2. Bankens hand vinner 3. Oavgjort.
  • Varje hand består av 2–3 kort.
  • Handen som kommer närmast summan 9 vinner.

Grundläggande förståelse är A och O

För att kunna välja strategi är det absolut nödvändigt att du som spelare förstår de olika kortens värde och hur värdet av de olika händerna räknas ut. Det är även viktigt att veta att olika utfall ger olika utbetalning vid en eventuell vinst. Det är lägre sannolikhet att det blir oavgjort, därför ger detta utfall en högre vinst.

Att tänka på när du väljer strategi

När du känner att du förstår spelreglerna och hur baccarat spelas, är det dags att fördjupa sig i några av de populäraste strategierna. Baccarat är som sagt ett spel som med fördel spelas med en strategi. Detta innebär dock inte att det är bra att blanda olika strategier. Tvärtom bör du välja en strategi och följa endast den.

Baccaratstrategier – Strategi 1: Välj en sida

Den första strategin är väldigt enkel och går ut på att du bestämmer dig för en sida (spelarens eller bankens) och håller dig till den. Banken har en fördel över spelaren på cirka 9 % och därför är det mest troligt att bankens hand vinner. Därför är det en säker strategi att alltid satsa på bankens hand.

Det vore dock lite för enkelt om det var så, och därför brukar en 5 % kommission dras på alla vinster från satsningar på banken. Denna strategi bygger på sannolikhetslära och liknar den roulette-strategi där man alltid satsar på en och samma färg. Den grundläggande principen är att förr eller senare kommer denna satsning att inbringa vinst.

Strategi 2: 1 – 3 – 2 – 6

Den andra strategin kallas “1 – 3 – 2 – 6” och är en av de mest tillämpade baccaratstrategierna. Denna matematiskt uppbyggda strategi går ut på att satsa enligt mönstret 1-3-2-6. Här måste du hålla koll på vad du satsat de fyra senaste rundorna för att ha möjlighet att fullfölja strategin. Du följer mönstret 1-3-2-6 och satsar alltså en (1) enhet första omgången.

Om du vinner första rundan så satsar du 3 enheter den andra rundan. Den tredje rundan satsar du 2 enheter och slutligen 6 enheter sista rundan. Du fortsätter enligt mönstret så länge du vinner. Om du skulle förlora någon av rundorna så börjar du om från början. Denna strategi ger möjlighet att vinna totalt 10 enheter.

Strategi 3: Fibonacci

Den tredje strategin kallas Fibonacci och används ofta av baccaratspelare såväl som roulette spelare. Detta för att denna strategi passar spel med 50/50-satsningar. Här måste du som spelare följa ett specifikt mönster som kallas Fibonacci-sekvensen. Denna sekvens utgörs är 1 1 2 3 5 8 13 21 34 55 89 och så vidare så länge det behövs.

Denna strategi går ut på att insatsen motsvarar de två föregående insatserna. Som man kan se i sekvensen, utgörs varje nummer av summan av de två föregående numren. Du börjar alltså satsa 1 enhet. Om du förlorar så går du vidare till nästa nummer i sekvensen och fortsätter så tills du vinner. När du vinner går du tillbaka två nummer i sekvensen.

Övriga tips

Det finns såklart många flera baccaratstrategier. En av dessa är att räkna kort, men denna strategi rekommenderas inte. Dels är det väldigt svårt att räkna kort och framför allt ökar det vinstchanserna med endast 0,5 %. Det är med andra ord inte värt att försöka sig på denna strategi. Det är bättre att bestämma sig för någon av de övriga tre ovanstående.

Sammanfattning

Baccarat är ett populärt casinospel som bäst spelas med en strategi. Tre populära och beprövade strategier är “Välj en sida”, “1 – 3 – 2 – 6” och “Fibonacci”. Dessa tre strategier är relativt enkla att förstå sig på och även nybörjare kan använda sig av dessa. Det viktigaste är att välja en och hålla sig till den. Lycka till!